۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

مطالبه نفقه فرزند

نفقه فرزند از موضوعات مهم در حوزه  امور خانوادگی است. به موجب قانون پدر مکلف به پرداخت نفقه است. در صورتی که پدر فوت کرده باشد و یا تمکن کافی برای پرداخت نفقه نداشته باشد، پرداخت نفقه فرزند بر عهده جد پدری (پدربزرگ) خواهد بود. در حالتی که جد پدری نیز وجود نداشته باشد و یا تمکن کافی برای پرداخت نفقه نداشته باشد، پرداخت نفقه بر عهده مادر است. نفقه فرزند دختر تا زمانی که ازدواج نکرده باشد بر عهده پدر، جد پدری و یا مادر است و نفقه فرزند پسر تا زمان سربازی بر عهده پدر، جد پدری و یا مادر است. بر خلاف مادر که میتواند برای نفقه ایام گذشته خود طرح دعوا کند، فرزند نمیتواند به هیچ وجه برای نفقه ایام  گذشته خود اقدام کند. به عنوان مثال فرض کنید الف دارای فرزند دختری به سن 12 سال است.متأسفانه پدر از سن 8 سالگی به فرزند دختر نفقه ای پرداخت نکرده است، دختر برای مدت 4 سال گذشته نمیتواند برای عدم پرداخت نفقه طرح دعوا کند.

نپرداختن نفقه پرداختن میتواند عملی مجرمانه باشد و فرد در صورت خودداری از پرداخت در صورت تمکن مالی به حبس محکوم خواهد شد. وکلا و مشاوران مؤسسه حقوقی ترنم عدالت شما را تا احقاق حق راهنمایی میکند. این صفحه به فراخور تغییر قوانین به روز خواهد شد. برای مشاهده نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند اینجا و برای مشاهده شکوائیه ترک انفاق اینجاکلیک کنید. همچنین به منظور مشاهده کانال تلگرام مؤسسه حقوقی ترنم عدالت روی آیکون زیر کلیک کنید.

 

سوالات متداول در خصوص مطالبه نفقه فرزند

نفقه فرزند شامل چه مواردی است؟

به موجب ماده 1199 قانون مدنی: «نفقه اولاد برعهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب درصورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه برعهده مادراست. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری وجدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفراز اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند». در قانون نفقه فرزند به صورت تمثیلی اشاره شده است. ماده 1204 قانون مدنی در مورد نفقه اقارب که فرزند نیز یکی از آنها است چنین اشاره نموده است:
«نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظرگرفتن درجه استطاعت منفق».
موارد مذکور در این ماده احصائی نیست؛ تمثیلی است و صرفاً از باب نمونه بیان شده است در واقع نفقه تمامی نیازمندیهای فرزند را در طول زندگی در بر میگیرد. 
نفقه_اقارب، نفقه_فرزند، نفقه_فرزندان، نفقه_فرزند_شامل_نیازهای_متعارف_فرزند_است.

آیا تحصیل فرزند جزء نفقه او محسوب میشود؟

رویه واحدی در مورد نفقه برای تحصیل فرزند وجود ندارد؛ اما عده ای بر این باورند که تحصیل فرزند تا مقطعی که تحصیل اجباری است جزء نفقه محسوب میشود؛ اما تحصیل در مقطع دانشگاه در زمره نفقه فرزند حساب نمیشود؛ اما گروه دیگر بر این نظرند که آموزش تا زمان تحصیلات دانشگاه نیز جزء نفقه محسوب میشود و تا زمانی که تحصیلات فرزند اعم از دختر و پسر ادامه دارد و فاقد شغل است نفقه نیز به او تعلق میگیرد.
نفقه_فرزند، تحصیلات_فرزند، نفقه، تحصیلات، تحصیلات_فرزند_جزء_نفقه_است

نفقه فرزند بر عهده چه کسی است؟

به موجب ماده 1199 قانون مدنی نفقه فرزند بر عهده پدر است و اگر پدر نباشد و یا باشد اما تمکن مالی برای پرداخت نفقه فرزند نداشته باشد، بر عهده جدپدری و اگر جدپدری هم نباشد و یا تمکن مالی برای پرداخت نفقه نداشته باشد، بر عهده مادر است.
نفقه_فرزند، پرداخت_نفقه_از سوی پدر، پرداخت_نفقه_از_سوی_جد_پدر، پرداخت_نفقه_از_سوی_مادر

نفقه فرزند چگونه تعیین میشود؟

نفقه فرزند معمولاً با توجه به نظر کارشناس تعیین میشود. به منظور تعیین نفقه فرزند باید وضعیت طفل مورد توجه قرار بگیرد. اینکه فرد در روستا ساکن است یا در شهر ساکن است و سن او چقدر است و شغل و محل زندگی زوجین چگونه است، در تعیین نفقه تأثیرگذار است.
نفقه_فرزند، پرداخت_نفقه_فرزند، تعیین_نفقه_با_جلب_نظر_کارشناس
نفقه_فرزند، تعیین_نفقه_فرزند، پرداخت_نفقه_فرزند

نفقه فرزند تا چه سنی بر عهده والدین است؟

یکی از مهمترین موضوعات در نفقه این است که تا چه سنی نفقه به فرزند تعلق میگیرد. نفقه فرزند دختر درصورتیکه شغلی نداشته باشد تا زمان ازدواج بر عهده پدر است و نفقه فرزند پسر تا سن 18 سال و در دوران سربازی با پدر خواهد بود.
نفقه_فرزند، نفقه_فرزند_دختر، نفقه_فرزند_پسر

نپرداختن نفقه فرزند جرم است؟

نپرداختن نفقه فرزند در صروتی که تمکن مالی نسبت به پرداخت وجود داشته باشد، جرم است. به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده جرم است و حدود 6 ماه تا 2 سال حبس دارد. ماده 53 قانون حمایت خانواده چنین مقرر نموده است:
«هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است».
جرم_ترک_انفاق، نپرداختن_نفقه، نپرداختن_نفقه_فرزند

تکلیف نفقه فرزندان در صورت طلاق چیست؟

در صورت طلاق زوجین در دادنامه باید در مورد نفقه فرزندان تعیین تکلیف شود، در صورتیکه طلاق از نوع طلاق توافقی باشد در صورت جلسه تنظیم شده توسط وکیل در مورد نفقه فرزند و چگونگی پرداخت آن اظهار نظر میگردد. در صورتی که طرفین نتوانند بر سر طلاق نفقه توافق کنند، کارشناس دادگاه میزان نفقه را تعیین میکند.
تعیین_نفقه،پرداخت_نفقه، نفقه_فرزندانريال نفقه_فرزندان_در_صورت_طلاق 

مرجع صالح برای رسیدگی برای دعوای نفقه فرزند کجاست؟

مرجع صالح برای رسیدگی برای دعوای نفقه فرزند شورای حل اختلاف است.

راهنمای استفاده از وکیل

بی شک هر کس که بر مزایای داشتن وکیل در دعاوی حقوقی و یا معاملات آگاهی داشته باشد بدون داشتن یک وکیل خوب و خبره هیچ فعالیت دارای ریسکی را بدون حضور وکیل خود انجام نمی دهد.
البته در یک دهه اخیر تمایل مردم کشور عزیز به گرفتن وکیل و استفاده از مزایای داشتن وکیل در مشکلات قضایی بسیار افزایش یافته است.

اما هنوز هم هستند افرادی که خودشان شخصا اقدام به انجام معامله ای میکنند و پس از گیر افتادن در دام و یا به دردسر افتادن اقدام به مشورت با وکیل میکنند. یکی از دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و زیاد شدن پرونده های قضایی در دادگاه ها مشورت نکردن با وکیل در امور قضاییست.

چرا به وکیل نیاز داریم ؟

پرونده های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده ای دارند و همه چیز آن گونه که در ظاهر  ساده به نظر می رسدنیست . یک پرونده حقوقی نیز ممکن است به دلیل انتخاب  روش غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال  سپری شود و تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می افتند. اما برخی از افراد  با بروز کوچک ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می روند و  از مزایای آن اعم از جلوگیری از اطاله دادرسی_پپیگیری وکیل بجای موکل در  مراجع قضایی و استفاده از راه حل های قانونی مناسب بهره مند می شوند.

آیا حضور وکیل تاثیری در روند دادرسی دارد؟

اغلب قضاوت در پرونده ای که وکیل دادگستری در آن حضور  دارد دقت و ملاحظه بیشتری مبذول می نمایند و مسلما حضور وکیل در دفاتر شعب و  آشنایی با مفاهیم حقوقی و آیین دادرسی مدنی و کیفری و دید و بینش مدیر  دفتر و کارکنان شعب که براثر تجربه کاری حادث گردیده است باعث خواهد شد  روال پرونده سریعتر صحیح تر طی شود.
بنابراین بهتر است قبل از هرگونه اقدام که درآینده بار حقوقی خواهد داشت  با یک وکیل دادگستری (همانند کاری که افراد در کشورهای پیشرفته انجام می  دهند) مشورت نمائیم تا جلوی خسارات آتی را بگیریم و در صورت بروز اختلافات  قبل از اقدام حقوقی حتما با یک وکیل مشورت کنیم که چه بسی یک مشورت ساده و  صرف هزینه ای اندک جلوی خسارات و راه های طولانی دادگاهها و اطاله وقتمان  را بگیرد.

نحوه اعطای وکالت به وکیل چگونه است؟

در حال حاضر اعطای وکالت به صورت الکترونیک و بدون نیاز به حضور موکل انجام می شود.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی خانوادگی چیست؟

تجربه نشان داده است اغلب اشخاص بالاخص افرادی که از شان و مرتبه بالایی  برخوردارند بعد از حضور در جلسات خانوادگی دادگاه به علت درگیری های لفظی و  تنش های عصبی از اینکه خود در جلسات حضور یافته و وکیل نگرفته اند اظهار  پشیمانی نموده اند، زیرا حضور وکیل اغلب مانع از طرح مباحث بی اساس و پایه  خواهد شد.
حضور وکیل در دعاوی خانوادگی باعث تسریع امور _ عدم حضور زوجین در جلسات خواهد شد.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی کیفری چیست؟

در پرونده های حقوقی بدون حضور موکل وکیل می تواند ضمن اعلام وکالت و  ارائه لایحه از موکل خود دفاع کند . اما در پرونده های کیفری ، خود متهم  باید حضور داشته باشد و تا زمانیکه تحقیقات مقدماتی به پایان نرسیده وکیل  حق دخالت ندارد و با اتمام مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی او می تواند  وارد پرونده شود . علت این مسئله هم این است که چون موکل متهم به انجام  جرمی کیفری است وکیل نمی تواند پاسخگوی اتهام او باشد و او خودش باید نسبت  به این مساله پاسخگو باشد.
وکیل دادگستری می تواند با تنظیم شکوائیه مناسب تعیین و تشخیص جرم  ارتکابی انجام اقدامات قضایی حضور در کلانتری و دادسرا و عدم مواجهه شاکی  ومتهم کلیه اقدامات اعم از مراحل مقدماتی (دادسرا) بدوی تجدیدنظر را انجام  دهد.