۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

منظور از اجرت المثل ایام زناشویی مبلغی است که به زوج بابت انجام کارها و امور منزل تعلق میگیرد. معمولاً در زمانی که زوجین قصد جدایی از یکدیگر را دارند مسئله اجرت المثل ایام زناشویی نیز مطرح میشود. البته در زمان زندگی مشترک نیز زوجه ممکن است بابت کارهایی که در منزل زوج انجام میدهد مطالبه اجرت المثل نماید. به منظور دریافت اجرت المثل ایام زوجیت (زناشویی) شرایطی وجود دارد که در تبصره ماده 336 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است:

1- زوجه کارهایی را انجام دهد که شرعاً بر عهده او نباشد؛

2- عرفاً برای آن کارها اجرت تعیین شود؛

3- کارها را به دستور زوج انجام داده باشد؛

4- قصد تبرع (قصد مجانی بودن) در انجام کارها نداشته باشد و

5- برای دادگاه نیز موضوع قصد دریافت اجرت از سوی زوجه احراز شود.

در صورت جمع همه شرایط فوق الذکر، زوجه مستحق دریافت اجرت المثل ایام زناشویی خواهد بود.

مییزان اجرت المثل ایام زناشویی بسته به نظر کارشناس متفاوت است. اما به نظر میرسد برای هر سال زندگی مشترک تا زمان نگارش مقاله فعلی (سال 99)، حدود 1،000،000 تومان به عنوان اجرت المثل ایام زناشویی در نظر میگیرند. بنابراین اگر زوج و زوجه 12 سال زندگی مشترک با یکدیگر داشته باشند، زوجه مستحق دریافت 12،000،000 تومان به عنوان اجرت المثل ایام زوجیت خواهد بود.برای مشاهده نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی اینجا کلیک کنید. به منظور مشاهده کانال تلگرام مؤسسه روی آیکون زیر کلیک کنید.


مطالبه اجرت المثل

شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی چیست؟

در مورد دریافت اجرت المثل ایام زناشویی چندین نکته حائز اهمیت است: 
اول: زوجه اثبات نماید که کارهایی در منزل زوج انجام داده که شرعاً بر عهده او نبوده؛
دوم: برای آن کارها عرفاً اجرت تعیین میشود؛
سوم: آن کارها را به دستور زوج انجام داده؛
چهارم: قصد رایگان یا مجانی انجام دادن کارها را نداشته؛
پنجم: در نزد دادگاه اثبات شود که زوجه به قصد دریافت اجرت المثل کارهای مربوط به رتق و فتق امور را انجام داده است.  
با اثبات این پنج مورد زن میتواند اجرت المثل ایام زناشویی را مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی دریافت کند. این تبصره چنین مقرر نموده است: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید».
اجرت_المثل_ایام_زناشویی، اجرت_المثل_ایام_زوجیت، زوجه، زوج، قصد_عدم_تبرع، اجرت_المثل 
محاسبه میزان اجرت المثل، میزان اجرت زن، اجرت المثل، اجرت المثل، ایام زناشویی، اجرت المثل ایام زناشویی، اجرت المثل، ایام زناشویی، طلاق، ماده 336 قانون مدنی، ماده 336 قانون مدنی، ماده 336 قانون مدنی، ماده 336 قانون مدنی، ماده 336 قانون مدنی، اجرت المثل، دادگاه،طلاق،اجرت المثل ایام زناشویی، اجرت زن، اجرت المثل همسر،

مراحل مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی چیست؟

زوجه میتواند به منظور مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی یا خود رأساً اقدام کند یا به یکی از وکلای مؤسسه حقوقی و داوری ترنم عدالت وکالت دهد تا اقدامات مربوط به مطالبه اجرت المثل را انجام دهد.
اجرت المثل، اجرت المثل زوجیت، میزان اجرت المثل، اجرت المثل ایام زناشویی، محاسبه میزان اجرت المثل، میزان محاسبه اجرت المثل، زناشویی، اجرت زن، اجرت عمل زن، اجرت کارهای زن
زوجه برای اخذ اجرت المثل دوران زوجیت باید با در دست داشتن عقدنامه و شناسنامه و مدارک هویتی خود به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید. 
اجرت المثل ایام زناشویی، زناشویی، وکلای دادگستری، وکیل، وکیل برای اجرت المثل، مطالبه اجرت المثل، عقدنامه، کارشناس برای تعیین محاسبه ایام زناشویی، اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل زن چگونه تعیین میشود؟

اجرت المثل زن با ارجاع امر به کارشناسی تعیین میشود. اجرت تعیین شده برای تمامی زنان یکسان نیست؛ بلکه با توجه به شرایطی  از جمله تحصیلات زن، خادم داشتن، تعداد فرزندان و سایر شرایط  تعیین میشود. رویه تا زمان نگارش مقاله حاضر (سال 99) چنین است که برای هر سال حدود 1،000،000 تومان را به اجرت المثل در نظر میگیرند. بنابراین اگر زوج و زوجه حدود 17 سال زندگی مشترک داشته باشند، زوجه مستحق 17،000،000 تومان به عنوان اجرت المثل ایام زناشویی یا زوجیت خواهد بود.
اجرت زن، اجرت المثل، اجرت مثل، کارشناسی، تعیین کارشناس، اجرت المثل، زن، اجرت کار زن در خانه، اجرت عمل زن، اجرت المثل دوران زناشویی، اجرت المثل زوجیت، اجرت المثل ایام زوجیت،اجرت زوجیت، اجرت کار زن در خانه، اجرت المثل، اجرت المثل، اجرت المثل،زن، نکاح، زن، مرد، طلاق، اجرت المثل در دوران طلاق، اجرت المثل قبل از طلاق

اجرت المثل زن در رویه دادگاه ها چگونه است؟

زمانی که زن درخواست اجرت المثل ایام زناشویی را مطرح میکند، دررویه دادگاه ها چنین است که بیشتر دادگاه ها درخواست اجرت المثل زن را میپذیرند؛ اما دسته ای از دادگاه ها هستند که معتقدند که زن در خانه ی شوهر کارها را بدون قصد دریافت اجرت انجام میدهد.
 از این رو، اجرتی به زن بابت کارها تعلق نمیگیرد.البته اثبات مجانی کار کردن زن در خانه یا غیر مجانی کار کردن زن امری دشوار است و نیازمند اخذ وکیل میباشد.
اجرت المثل، اجرت مثل، اجرت کار کردن زن در خانه شوهر، اجرت المثل زن، اجرت المثل ایام زناشویی، کارشناس اجرت المثل ایام زناشویی، اجرت عمل زن، زن، دادگاه، مرد، وکیل، وکیل برای اخذ اجرت المثل ایام زناشویی، مؤسسه حقوقی، ترنم عدالت

اگر زن رابطه نامشروع داشته باشد، اجرت المثل به زن تعلق میگیرد؟

اگر اثبات شود که زن در زندگی زناشویی رابطه نامشروع داشته است، در این صورت اجرت المثل به زن تعلق نمیگیرد. البته اثبات داشتن رابطه نامشروع امر دشواری است. برای اطلاعات بیشتر مقاله آثار خیانت در ازدواج را مطالعه کنید.
رابطه نامشروع، اجرت المثل در صورت داشتن رابطه نامشروع، اجرت المثل زن، اجرت المثل زن اگر رابطه ناشمروع داشته باشد، اثبات رابطه ناشمروع، طلاق، اجرت المثل ایام شویی، اجرت المثل ایام زوجیت، وکیل برای اثابت رابطه نامشروع

آیا اجرت المثل ایام زناشویی مشمول جلب میشود؟

اگر رأی قطعی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل صادر شود، و متعاقب آن اجرائیه صادر شود، در این صورت حکم جلب زوج صادر خواهد شد.
اجرائیه، اجرت المثل، اجرت مثل، اجرت عمل، اجرت المثل، اجرت عمل زوجه برای کار در خانه، حکم جلب زوج برای اجرت المثل ایام زناشویی، حکم جلب زوج برای اجرت المثل ایام زوجیت

آیا در اجرت المثل ایام زناشویی اعسار پذیرفته است؟

در صورتی که اثبات شود، شوهر مالی برای پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی ندارد، در این صورت اعسار او پذیرفته میشود و به صورت تقسیط اجرت المثل را میپردازد.
اجرت المثل، اجرت المثل ایام زناشویی، اعسار برای اجرت المثل ایام زناشویی، اجرت المثل ایام زوجیت، قسطی کزدن اجرت المثل ایام زوجیت

تفاوت نحله و اجرت المثل ایام زناشویی چیست؟

در صورتی که زن کارهایی را که در خانه انجام میدهد به دستور زوج نباشد و رایگان انجام دهد، دادگاه مبلغی را بابت بخشش یا نحله برای او تعیین میکند (بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق). لیکن در حالتی که زوجه با قصد عدم تبرع و به دستور زوج کارهایی را در منزل شوهر انجام میدهد که شرعاً برای به عهده او نبوده، به زن اجرت المثل تعلق میگیرد.
اجرت المثل، اجرت مثل، اجرت المثل ایام زناشویی، اجرت المثل ایام زوجیت، نحله، بخشش، نحله برای زوجه، نحله به عنوان مالی برای زوجه، نحله، نحله، نحله، نحله، نحله، ، نحله، نحله، نحله، نحله، نحله، نحله، نحله، نحله، نحله، نحله، نحله، نحله، نحله، نحله، نحله، ، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،، اجرت المثل ایام زوجیت،

راهنمای استفاده از وکیل

بی شک هر کس که بر مزایای داشتن وکیل در دعاوی حقوقی و یا معاملات آگاهی داشته باشد بدون داشتن یک وکیل خوب و خبره هیچ فعالیت دارای ریسکی را بدون حضور وکیل خود انجام نمی دهد.
البته در یک دهه اخیر تمایل مردم کشور عزیز به گرفتن وکیل و استفاده از مزایای داشتن وکیل در مشکلات قضایی بسیار افزایش یافته است.

اما هنوز هم هستند افرادی که خودشان شخصا اقدام به انجام معامله ای میکنند و پس از گیر افتادن در دام و یا به دردسر افتادن اقدام به مشورت با وکیل میکنند. یکی از دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و زیاد شدن پرونده های قضایی در دادگاه ها مشورت نکردن با وکیل در امور قضاییست.

چرا به وکیل نیاز داریم ؟

پرونده های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده ای دارند و همه چیز آن گونه که در ظاهر  ساده به نظر می رسدنیست . یک پرونده حقوقی نیز ممکن است به دلیل انتخاب  روش غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال  سپری شود و تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می افتند . اما برخی از افراد  با بروز کوچک ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می روند و  از مزایای آن اعم از جلوگیری از اطاله دادرسی_پپیگیری وکیل بجای موکل در  مراجع قضایی و استفاده از راه حل های قانونی مناسب بهره مند می شوند.

آیا حضور وکیل تاثیری در روند دادرسی دارد؟

اغلب قضاوت در پرونده ای که وکیل دادگستری در آن حضور  دارد دقت و ملاحظه بیشتری مبذول می نمایند و مسلما حضور وکیل در دفاتر شعب و  آشنایی با مفاهیم حقوقی و آیین دادرسی مدنی و کیفری و دید و بینش مدیر  دفتر و کارکنان شعب که براثر تجربه کاری حادث گردیده است باعث خواهد شد  روال پرونده سریعتر صحیح تر طی شود.
بنابراین بهتر است قبل از هرگونه اقدام که درآینده بار حقوقی خواهد داشت  با یک وکیل دادگستری (همانند کاری که افراد در کشورهای پیشرفته انجام می دهند) مشورت نمائیم تا جلوی خسارات آتی را بگیریم و در صورت بروز اختلافات  قبل از اقدام حقوقی حتما با یک وکیل مشورت کنیم که چه بسی یک مشورت ساده و  صرف هزینه ای اندک جلوی خسارات و راه های طولانی دادگاهها و اطاله وقتمان  را بگیرد.

نحوه اعطای وکالت به وکیل چگونه است؟

در حال حاضر اعطای وکالت به صورت الکترونیک و بدون نیاز به حضور موکل انجام می شود.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی خانوادگی چیست؟

تجربه نشان داده است اغلب اشخاص بالاخص افرادی که از شان و مرتبه بالایی  برخوردارند بعد از حضور در جلسات خانوادگی دادگاه به علت درگیری های لفظی و  تنش های عصبی از اینکه خود در جلسات حضور یافته و وکیل نگرفته اند اظهار  پشیمانی نموده اند، زیرا حضور وکیل اغلب مانع از طرح مباحث بی اساس و پایه  خواهد شد.
حضور وکیل در دعاوی خانوادگی باعث تسریع امور _ عدم حضور زوجین در جلسات خواهد شد.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی کیفری چیست؟

در پرونده های حقوقی بدون حضور موکل وکیل می تواند ضمن اعلام وکالت و  ارائه لایحه از موکل خود دفاع کند . اما در پرونده های کیفری ، خود متهم  باید حضور داشته باشد و تا زمانیکه تحقیقات مقدماتی به پایان نرسیده وکیل  حق دخالت ندارد و با اتمام مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی او می تواند  وارد پرونده شود . علت این مسئله هم این است که چون موکل متهم به انجام  جرمی کیفری است وکیل نمی تواند پاسخگوی اتهام او باشد و او خودش باید نسبت  به این مساله پاسخگو باشد.
وکیل دادگستری می تواند با تنظیم شکوائیه مناسب تعیین و تشخیص جرم  ارتکابی انجام اقدامات قضایی حضور در کلانتری و دادسرا و عدم مواجهه شاکی  ومتهم کلیه اقدامات اعم از مراحل مقدماتی (دادسرا) بدوی تجدیدنظر را انجام  دهد.