۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

طلاق به درخواست مرد

طلاق به دست مرد، راحت ترین و ساده ترین روش جدایی زوجین از یکدیگر میباشد؛ چرا که این نوع طلاق نیازی به ارائه ادله ندارد و به موجب قانون مرد هر گاه بخواهد میتواند از همسر خود جدا شود. در قانون ما طلاق مطلقاً به دست مرد میباشد و اوست که میتواند بدون ارائه دادن دلیل موجه به دادگاه مراجعه نماید و همسر خود را طلاق دهد. از این روست که در ماده 1133 قانون مدنی آمده است: «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید».به عبارت دیگر در خصوص طلاق به درخواست مرد رضایت زن شرط نیست و اگر زن راضی به طلاق نباشد، تنها فقط موجب طولانی تر شدن روند دادرسی میشود؛ اما در کلیت موضوع تأثیری نخواهد داشت.در صورتی که طلاق به درخواست مرد باشد، او باید کلیه حقوق مالی زوجه را بپردازد. با وکلای مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید تا شما را با این موضوع آشنا نماید. این صفحه به فراخور تغییر قوانین، به روز خواهد شد. برای مشاهده نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش اینجا کلیک و به منظور مشاهده دادخواست اعسار از پرداخت مهریه اینجا و برای مشاهده فرم اعسار از پرداخت محکوم به اینجا کلیک کنید. این صفحه به فراخور تغییر قوانین به روز خواهد شد. برای مشاهده کانال تگلرام مؤسسه حقوقی ترنم عدالت روی آیکون زیر کلیک کنید. 


طلاق به درخواست مرد، طلاق به دست مرد، طلاق توسط مرد، طلاق توسط زوج، طلاق زوج، طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زوج

موارد زیر عمده  نیازمندی های حقوقی عمده موکلین در هنگام انجام امور طلاق به درخواست مرد (زوج) می باشند:

طلاق به درخواست مرد چقدر طول میکشد؟

مراحل طلاق به درخواست مرد

 مراحل ثبت طلاق در دفترخانه

 هزینه ثبت طلاق در دفترخانه

 هزینه طلاق در محضر سال ۹۹

 نمونه دادخواست طلاق به درخواست مرد

 نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوج و اعسار

 نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

سوالات متداول در خصوص اخذ وکیل برای طلاق


مراحل درخواست طلاق از سوی زوج چیست؟

مراحل طلاق به درخواست مرد به شرح زیر است:

  • مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط مرد؛
  • ثبت دادخواست گواهی عدم امکان سازش با در دست داشتن شناسنامه، کارت ملی و سند نکاح توسط مرد؛
  • ارجاع امر به داوری (داوری امری تشریفاتی است و ربطی به نظر دادگاه ندارد)؛
  • صدور گواهی عدم امکان سازش؛
  • مراجعه مرد به دفتر ازدواج و طلاق (لزوماً نیازی نیست همان دفتر ازدواج و طلاقی که نکاح را در آن ثبت کرده اند، باشد).
طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست زوج، طلاق به دست زوج، طلاق توسط زوج، طلاق توسط زوجه، طلاق توسط مرد، طلاق توسط زوج

در طلاق به درخواست مرد نوع طلاق چیست؟

نوع طلاق در طلاق به درخواست مرد رجعی است به این معنا که زوج ظرف 3 ماه مهلت دارد تا به زوجه رجوع کند؛ مگر اینکه زوجه یائسه یا باکره باشد که در این حالت طلاق بائن است.
طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست زوج، طلاق به دست مرد، طلاق توسط مرد، طلاق توسط زوج، طلاق به دست زوج

شرط تنصیف دارایی در طلاق به درخواست مرد چگونه است؟

در طلاق به درخواست مرد، زوج باید در زمان زمان تمامی حقوق زوجه از قبیل مهریه، نفقه و اجرت المثل ایام زناشویی را به زن بپردازد. اگر مرد در زمان عقد نکاح شرط تنصیف دارایی را امضا کرده باشد، در صورت تقاضا برای طلاق به درخواست زوج (مرد) علاوه بر مهریه باید نصف میزان دارایی را نیز به زن بدهد.
طلاق به دست مرد، طلاق توسط مرد، طلاق به دست مرد، طلاق به دست زوج، طلاق توسط زوج، طلاق به درخواست مرد

در طلاق به درخواست مرد تکلیف مهریه زن چیست؟

در فرضی که مرد قبلاً مهریه را پرداخت نکرده باشد و تصمیم گیری هم در این خصوص نشده باشد در رأی دادگاه در طلاق به درخواست مرد تکلیف مهریه زوجه روشن خواهد شد. تا میزان 110 سکه، مهریه زوجه عندالمطالبه میباشد و زوج مکلف به پرداخت آن است؛ حال اگر دارایی کافی برای پرداخت مهریه نداشته باشد میتواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را مطرح نماید. اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد که در این صورت عندالاستطاعه است به این معنا که زوجه باید توانایی زوج برای پرداخت مهریه بیش از 110 سکه را اثبات نماید و مالی از او به منظور پرداخت مهریه معرفی کند. 
طلاق، دادخواست طلاق از طرف مرد، دادخواست طلاق به دست مرد، دادخواست طلاق از سوی مرد، گواهی عدم امکان سازش، صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق از طرف مرد، طلاق به دست زوج، پرداخت مهریه در طلاق به دست زوج، پرداخت مهریه در طلاق به درخواست مرد، تعیین تکلیف مهریه در طلاق به درخواست مرد، تکلیف مهریه در طلاق به درخواست زوج، مهریه عندالمطالبه در طلاق به درخواست مرد، مهریه عندالاستطاعه در طلاق به درخواست زوج

طلاق به درخواست مرد (زوج) چقدر زمان میبرد؟

در گذشته طلاق به درخواست مرد بسیار راحت و آسان بود به این شکل که مرد با مراجعه دفاتر ازدواج و طلاق، تقاضای طلاق مینمود. امروزه روند طلاق به درخواست زوج کمی پیچیده شده است. به این معنا که زوج باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را ثبت بنماید. در این حالت موضوع طلاق به درخواست مرد به داوری ارجاع میشود که تا حد زیادی داوری موضوعی تشریفاتی است و تأثیری در نظر دادگاه ندارد. النهایه با صدور گواهی عدم امکان سازش زوج میتواند ظرف 3 ماه به دفتر ازدواج و طلاقی که نکاح در آن منعقد شده، مراجعه کند و طلاق خود را ثبت نماید. از این رو طلاق به درخواست مرد یا زوج حدوداً 3 ماه تا 1 سال زمان میبرد، اما ممکن است زوجه نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش اعتراض و یا واخواهی نماید که در این صورت روند طلاق به درخواست مرد طولانی تر خواهد شد.
طلاق، طلاق به درخواست زوج، طلاق به دست مرد، طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زوج، طلاق به دست زوج، طلاق به دست مرد

مراحل ثبت طلاق از طرف مرد در دفترخانه چیست؟

مراحل ثبت طلاق از طرف مرد (زوج) در دفترخانه ازدواج و طلاق عبارت است از:
  • صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه در طلاق به درخواست مرد
  • مراجعه مرد به دفترخانه ازدواج و طلاق ظرف 3 ماه پس از اخذ گواهی عدم امکان سازش
  • ثبت طلاق از طرف مرد در دفترخانه ازدواج و طلاق (لزوماً نیازی نیست به همان دفترخانه ای که عقد نکاح در آن منعقد شده مراجعه کرد). 
صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست زوج، طلاق به دست مرد، طلاق به دست زوج، طلاق توسط زوج، طلاق توسط مرد، ثبت طلاق در دفترخانه ازدواج و طلاق

هزینه ثبت طلاق به درخواست مرد در دفترخانه ازدواج و طلاق چقدر است؟

طلاق، تعرفه طلاق، هزینه طلاق به درخواست مرد، هزینه ثبت طلاق، تعرفه طلاق
به موجب تعرفه صادر شده در سال 1399 هزینه طلاق به درخواست مرد به شرح جدول زیر است:

انواع ثبت
ثبت
ثبت واقعه ازدواج
4،000،000   ریال
ثبت واقعه طلاق رجعی
5،000،000 ریال
ثبت واقعه طلاق بائن
5،000،000 ریال
صورت جلسه طلاق رجعی
1،500،000 ریال
صدور اجرائیه
400،000 ریال
صدور اخطاریه و اطلاع نامه
400،000 ریال
تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج و طلاق
500،000 ریال
ثبت رجوع و رجوع به ما بذل و بذل مدت و فسخ نکاح
1،000،000 ریال
ابطال سند ازدواج و طلاق طبق حکم مرجع قضایی
500،000 ریال
استعلام
400،000 ریال
تنظیم و   صدور هر برگ قبض
20،000 ریال