۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

طلاق به درخواست زوجه

طلاق توافقی

در کشور ما طلاق به دست مرد میباشد و به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. متأسفانه بر خلاف طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست زن امری بسیار دشوار است که نیازمند دریافت مشاوره و گرفتن وکیل میباشد. بهترین حالت برای زن در فرضی که بتواند تقاضای طلاق نماید این است که وکالت در طلاق از زوج داشته باشد. وکالت در طلاق در هر زمان (در زمان انعقاد عقد ازدواج یا حتی بعد از عقد ازدواج از طریق مراجعه به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق) قابل اعطا به زوجه میباشد. زن با وکالت در طلاق میتواند به راحتی خود را مطلقه سازد. مورد دیگر برای طلاق زن این است که بتواند عسر و حرج خود را در منزل زوج اثبات کند. موارد عسر و حرج در تبصره ماده 1130 قانون مدنی احصاء شده است. ترک زندگی خانوادگی، اعتیاد زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی، ضرب و شتم توسط زوج، داشتن بیماری صعب العلاج روانی یا مسری که برای زوج و یا محکومیت قطعی زوج برای حبس بیشتر از 5 سال. در غیر از این موارد متأسفانه طلاق برای زوجه دشوار خواهد بود و از طریق طلاق خلع یا مبارات میتواند اقدام نماید که در این صورت باید مهریه خود را به شوهر ببخشد. وکلای مؤسسه ترنم عدالت آماده کمک به شما در راستای آشنایی بیشتر با موضوع طلاق به درخواست زوجه هستند. با مؤسسه حقوقی ترنمعدالت همراه باشید. این صفحه به فراخور تغییر موضوعات به روز میگردد. برای مشاهده کانال تلگرام مؤسسه حقوقی ترنم عدالت روی آیکون زیر کلیک کنید. 

وکالت در طلاق، طلاق به دست زن، طلاق زن، طلاق زوجه، طلاق به دست زوجه، عسر و حرج، موارد عسر حرج، ترک زندگی خانوادگی، اعتیاد زوج، بیماری صعب العلاج، اعتیاد به مشروبات الکلی، طلاق خلع، طلاق مبارات

سوالات متداول در خصوص طلاق به درخواست زوجه

زن در چه زمانی اختیار طلاق خواهد داشت؟

به موجب قانون مدنی اختیار طلاق با مرد است و زن تنها با داشتن وکالت در طلاق و یا دلیل موجه مانند عسر و حرج یا غیبت زوج برای مدت مدیدی میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. وکالت در طلاق در هر زمانی قابل اعطا به زوجه میباشد. در هنگام وقوع عقد نکاح این امکان وجود دارد که وکالت در طلاق از سوی زوج به زوجه اعطا شود. حتی پس از وقوع عقد ازدواج نیز این امکان وجود دارد که زوج و زوجه با مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق تقاضای وکالت در طلاق به زوجه نمایند. مورد دیگری که برای زوجه به منظور جدایی و طلاق از همسر خود متصور است، وجود عسر و حرج در زندگی مشترک برای زوجه است و موارد عسر و حرج برای زوجه در تبصره ماده 1130 قانون مدنی ذکر شده است. این موارد جنبه تمثیلی و نمونه دارند و موارد عسر و حرج تنها منحصر به موارد مذکور در این ماده نیست. مصادیق ذکر شده در ماده 1130 قانون مدنی عبارتند از:
 • ترک زندگی خانوادگی به مدت 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب،
 • اعتیاد زوجه به مشروبات الکلی یا هر گونه مواد مخدر به گونه ای که ترک اعتیاد وی ممکن نباشد؛
 • محکومیت زوج به حبس 5 سال یا بیشتر؛
 • ابتلاء زوج به بیماری صعب العلاج روانی و ساری
 • و....
برای مشاهده نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه اینجا کلیک کنید.

مراحل طلاق به درخواست زوجه چیست؟

پرونده طلاق به درخواست زن در دادگاه های امروز یکی از سخت ترین پرونده ها است؛ چرا که به موجب قانون اختیار طلاق با مرد است و زن تنها در موارد معدودی که وکالت در طلاق داشته باشد و یا دچار عسر و حرج شده باشد و یا از نظر جانی یا حیثیتی در خطر باشد و یا شوهر مدت طولانی غیبت کرده باشد، میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. موسسه حقوقی داوری ترنم عدالت با وکلای ارشد میتواند شما را در این راه راهنمایی نماید. از این روست که بیشتر توصیه میگردد زنان به تنهایی پرونده طلاق به درخواست زوجه را جلو نبرند چه بسا که ممکن است مشکلاتی در مراحل دادرسی برز کند و زن به دلیل فقدان دانش حقوقی نتواند پرونده را به نتیجه برساند.
به منظور شروع دادرسی باید دادخواستی با عنوان طلاق به درخواست زوجه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت گردد. چنانچه زوجه از طریق وکالت در طلاق اقدام نماید در این صورت باید حتما وکیل به منظور مطلقه ساختن خود اتخاذ نماید. چرا که از منظر قانونی زوجه به تنهایی نمیتواند خود را مطلقه سازد. وکالت در طلاق در هر زمان قابل اعطا به زن میباشد. ممکن است زوج در ابتدای عقد ازدواج در دفترخانه ازدواج و طلاق وکالت در طلاق را به زن اعطا کند و یا ممکن است بعداً در طول زندگی زناشویی وکالت در طلاق را به زن بدهد که در این صورت با مراجعه به یکی از دفاتر ازدواج  و طلاق میتواند به زوجه وکالت در طلاق اعطا کند. در فرض دیگر که زوجه بخواهد از طریق عسر و حرج اقدام نماید باید مصادیق عسر و حرج را اثبات کند. مصادیق عسر و حرج عبات است از ترک زندگی خانوادگی، اعتیاد زوج به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی، محکومیت قطعی زوج، ضرب و شتم، ترک انفاق و ....طلاق به درخواست زوجه دارای 3 مرحله میباشد؛ بدوی، تجدید نظر و در نهایت فرجام خواهی که در این مرحله پرونده به منظور رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال میگردد. به همین دلیل طلاق به درخواست زن مدت زمان زیادی به طول می انجامد و نیازمند صبر و تأمل است.
طلاق به در خواست زن، طلاق به درخواست زوجه، طلاق زوجه، عسر و حرج، وکالت در طلاق برای زوجه،

موارد و مصادیق طلاق به درخواست زوجه چیست؟

عمده ترین موارد و مصادیق طلاق به درخواست زن عبارت است از:
 • اعتیاد شوهر به گونه ای که ترک اعتیاد وی امکان پذیر نباشد؛
 • ضرب و جرح توسط شوهر؛
 • ترک نفقه از سوی زوج؛
 • صدور محکومیت قطعی برای زوج به حبس بیش از 5 سال یا بیشتر؛
 • غیبت شوهر به مدت 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب؛
 • ابتلاء به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری
 • و...
البته موارد و مصادیق عسر و حرج برای طلاق به درخواست زن تنها منحصر به این موارد ذکر شده نیست. این موارد تنها از باب نمونه و مثال ذکر گردیده است و هر امر دیگری که زندگی زناشویی برای زن (زوجه) را با دشواری رو به رو کند قابلیت طرح دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج به درخواست زن را دارد. 
طلاق به درخواست زن، طلاق به درخواست زوجه، عسر و حرج برای طلاق به درخواست زوجه، عسر و حرج برای طلاق به درخواست زن، طلاق زن، دادخواست طلاق از طرف زن به دلیل عسر و حرج

با دادخواست طلاق به درخواست زوجه تکلیف مهریه چه میشود؟

چنانچه زوجه بر اساس داشتن اختیار وکالت در طلاق بخواهد خود را مطلقه سازد، خودش از طرف زوج وکیل خواهد تا میزان مهریه بذل شده را قبول کند و در حالتی که زن بر اساس عسر و حرج بخواهد تقاضای طلاق نماید در این حالت میزان بذل مهریه بستگی به نظر قاضی و زوجه دارد. بر خلاف طلاق به درخواست زوج که زوج باید تمامی حقوق زوجه از قبیل: مهریه، نفقه و اجرت المثل را بپردازد؛ لکن در طلاق به درخواست زن، زوجه باید میزانی از مهریه خود را ببخشد تا بتواند طلاق بگیرد. در غیر این صورت امکان طلاق برای او فراهم نخواهد بود. اگر زن از طریق طلاق خلع بخواهد طلاق بگیرد باید تمام مهریه خود و یا حتی در برخی موارد مبلغی بیش از مهریه خود را به مرد بدهد تا بتواند از زوج طلاق بگیرد. در طلاق مبارات زن باید حداکثر تمام مهریه خود را به زوج بپردازد، تا بتواند از او طلاق بگیرد.
طلاق به درخواست زن، طلاق به درخواست زوجه، طلاق زن، طلاق زوجه، طلاق خلع، طلاق مبارات، 

طلاق به درخواست زوجه چقدر زمان میبرد؟

از آنجایی که طلاق به درخواست زن سه مرحله دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را در صورت اعتراض هر یک از طرفین پشت سر میگذارد، پرونده طولانی است. به نظر میرسد مدت زمان رسیدگی به این پرونده حدود یک سال خواهد بود. اگر زوجه وکیلی در جهت پرونده طلاق به درخواست زوجه اتخاذ نماید، ممکن است طی این مسیر برای او دشوار باشد. با وکلای مؤسسه ترنم عدالت همراه باشید تا شما را راهنمایی نمایند.
طلاق به درخواست زن، طلاق زن، طلاق زوجه، طلاق به درخواست زوجه، مدت زمان طلاق به درخواست زن

وضعیت حضانت فرزندان با طلاق به درخواست زوجه چیست؟

ممکن است قبلاً در مورد حضانت فرزندان میان زوجین تعیین تکلیف شده باشد. اما در فرضی که قبلاً در این مورد تصمیم گیری نشده باشد، باید در ضمن صدور حکم در مورد طلاق به درخواست زن در مورد حضانت فرزندان هم تعیین تکلیف شده باشد. حضانت فرزندان اعم از دختر و پسر  تا سن 7 سالگی با مادر است. پس از آن حضانت دختر تا سن 9 سالگی و حضانت پسر تا سن 15 سالگی با پدر است و پس از سنین مذکور خودشان در مورد حضانت تصمیم گیری خواهند نمود و تعیین می کنند که با پدر یا مادر می خواهند زندگی کنند.
طلاق به درخواست زن، طلاق به درخواست زوجه، حضانت فرزندان، حضانت فرزند، حضانت فرزند دختر، حضانت فرزند پسر، حضانت دختر، حضانت فرزند پسر

طلاق خلع چیست؟

طلاق به طلاق بائن و رجعی قابل تقسیم است. طلاق بائن طلاقی است که مرد در آن حق رجوع ندارد؛ اما طلاق رجعی طلاقی است که مرد در مدت عده حق رجوع دارد.طلاق خلع از نوع طلاق بائن است به این معنی که زوج در آن حق رجوع به زوجه را ندارد. ماده 1146 قانون مدنی در خصوص طلاق خلع چنین مقرر نموده است:
«به موجب تعریف ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، یا معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد».
در این حالت، زوج باید قبول بذل نیز نماید تا طلاق خلع واقع شود. برای مشاهده نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه اینجاکلیک کنید.
طلاق خلع، طلاق مبارت، کراهت زن از شوهر، بذل مهریه، قبول مهریه، قبول بذل، طلاق بائنف طلاق رجعی ، طلاق از طرف زن، طلاق به درخواست زن، طلاق به درخواست زوجه

طلاق مبارات چیست؟

طلاق مبارات از نوع طلاق بائن است به این معنی که کراهت و عدم علاقه از سوی زوج و زوجه در زندگی زناشویی ایجاد میشود که در این حالت زوجه باید به منظور طلاق مالی که به آن فدیه گفته میشود، معادل مهریه را به زوج بدهد و در مقابل طلاق بگیرد.
تفاوت طلاق خلع و مبارات
در طلاق خلع کراهت تنها از رابطه از سوی زوجه است نه زوج. لکن در طلاق مبارات کراهت از سوی هر دو طرف زوج و زوجه است.
در طلاق خلع مالی که زوجه باید به زوج بپردازد ممکن است بیشتر از مهریه، کمتر از مهریه یا معادل مهریه باشد؛ لکن در طلاق مبارات از آنجایی که کراهت از هر دو طرف میباشد در این حالت مالی که زوجه باید به زوج بدهد معادل مهریه یا کمتر از مهریه است. به دلیل کراهت هر دو طرف از یکدیگر، به دور از عدل و انصاف است که زوجه مالی بیشتر از مهریه بپردازد. ماده 1147 قانون مدنی در خصوص طلاق مبارات چنین مقرر کرده است:
«طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد».
برای مشاهده نمونه دادخواست طلاق به درخواست زن اینجا کلیک کنید. 
 طلاق خلع، طلاق مبارات، فدیه، کراهت، کراهت زوجه از زوج، کراهت طرفین از یکدیگر، مهریه،

راهنمای استفاده از وکیل

بی شک هر کس که بر مزایای داشتن وکیل در دعاوی حقوقی و یا معاملات آگاهی داشته باشد بدون داشتن یک وکیل خوب و خبره هیچ فعالیت دارای ریسکی را بدون حضور وکیل خود انجام نمی دهد.
البته در یک دهه اخیر تمایل مردم کشور عزیز به گرفتن وکیل و استفاده از مزایای داشتن وکیل در مشکلات قضایی بسیار افزایش یافته است.

اما هنوز هم هستند افرادی که خودشان شخصا اقدام به انجام معامله ای میکنند و پس از گیر افتادن در دام و یا به دردسر افتادن اقدام به مشورت با وکیل میکنند. یکی از دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و زیاد شدن پرونده های قضایی در دادگاه ها مشورت نکردن با وکیل در امور قضاییست.

– چرا به وکیل نیاز داریم ؟

پرونده های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده ای دارند و همه چیز آن گونه که در ظاهر  ساده به نظر می رسدنیست . یک پرونده حقوقی نیز ممکن است به دلیل انتخاب  روش غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال  سپری شود و تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می افتند . اما برخی از افراد  با بروز کوچک ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می روند و  از مزایای آن اعم از جلوگیری از اطاله دادرسی_پپیگیری وکیل بجای موکل در  مراجع قضایی و استفاده از راه حل های قانونی مناسب بهره مند می شوند .

تفاوت حضور فرد یا استفاده از دانش وکیل در مراجعه به دادگاه در چیست؟

 •  مهمترین فایده  درخواست وکیل آن است که از نتیجه پرونده و دعوی حقوقی با خبر شوید. یک  وکیل کارآمد و با تجربه با مطالعه شواهد و مدارک پرونده باید موکل خود را  از نتیجه احتمالی به درستی مطلع سازد که این امر در مراحل اولیه عقد  قرارداد با وکیل میسر می‌شود.
 •  وقتی بهترین وکیل را در اختیار دارید دیگر نیاز به روش‌های آزمون و خطا در دعاوی حقوقی  ندارید و به این ترتیب با پرداخت حق الوکاله از پرداخت وجوه بسیار برای  دادرسی‌های متعدد بی نیاز می‌شوید و در وقت و زمان شما نیز صرفه جویی خواهد  شد که این خود یکی از مهم‌ترین مزایای یک وکیل خوب برای پرونده مورد نظر  شما است.
 •  هیچ کس نمی‌تواند به تمام قوانین و مقررات و تبصره‌های  حقوقی آشنایی کامل داشته باشد، حضور یک وکیل پایه یک دادگستری یا حداقل یک  مشاوره حقوقی به شما کمک می‌کند تا در صورت نیاز از تبصره‌ها و قوانین در  مورد پرونده‌های خاص آگاه شوید و تا حدود بسیار زیادی از پرونده خود آگاهی  پیدا کرده و نسبت به رای دادگاه دید مناسبی پیدا کنید، در نتیجه تصمیم  آگاهانه‌تری با همفکری وکیل مورد نظر خود خواهید گرفت که نتیجه آن به طور  قطع نتیجه مطلوب‌تری است و تا حد زیادی موفقیت شما در پرونده را تضمین  خواهد کرد.
 •  یک وکیل دادگستری می‌تواند زمان مناسب برای طرح دعوا و  ارائه مستندات را به شما یادآوری کند، گاهی عدم آگاهی از این اطلاعات باعث  می‌شوند پرونده روند مثبتی نداشته باشد. این موضوع در واقع همان مثال  قدیمی است که می‌گوید هر حرفی وقت و مکانی دارد، در واقع وکلای خبره در امر  قضا بیان هر دفاعی را در زمانی خاص می‌دانند که موکل خود را به سمت موفقیت  در پرونده هدایت کنند.
 •  وکالت نیز مانند بسیاری از شغل‌های دیگر  از جمله مهندسی یا پزشکی یک شغل کاملا حرفه‌ای و مهارتی است و مسلما یک فرد  هر چند آگاه و مسلط به امور باشد توانایی لازم برای انجام تمام موارد  حقوقی و قضایی را نخواهد داشت و این کار تنها از یک وکیل خوب و کارآمد  ساخته است و برای همین است که گاهی اوقات برای بعضی از پرونده‌ها دادگاه به  اجبار وکیلی را انتخاب می‌کند که بتواند از حق موکل خود دفاغ کند. در  نتیجه پیشنهاد می کنیم اگر در تهران هستید از وکلای مطرح تهران بهره ببرید و  اگر در شهرستان ها زندگی می کنید، حداقل از یک وکیل پایه یک دادگستری  استفاده کنید. بدون شک مسائل و چالش های حقوقی موضوعاتی بسیار مهم برای هر  فرد هستند پس در امر استخدام یک وکیل خوب به هیچ عنوان نباید درنگ کرد زیرا  ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری را به فرد مورد نظر وارد کند.
 •   وقتی یک وکیل پایه یک دادگستری مجرب در اختیار دارید قبل از جلسات رسیدگی  به پرونده دفاعیات و ادعاهای احتمالی طرف دعوا را حدس زده و خود را برای  جلسه رسیدگی به خوبی آماده کند. در واقع تجربه موجود در وکلای با سابقه  باعث می‌شود که برای هر اقدامی از طرف مقابل یک اقدام متقابلی را پیش‌بینی  کند و این خود بسیار حائز اهمیت است.

آیا حضور وکیل تاثیری در روند دادرسی دارد؟

اغلب قضاوت در پرونده ای که وکیل دادگستری در آن حضور  دارد دقت و ملاحظه بیشتری مبذول می نمایند و مسلما حضور وکیل در دفاتر شعب و  آشنایی با مفاهیم حقوقی و آیین دادرسی مدنی و کیفری و دید و بینش مدیر  دفتر و کارکنان شعب که براثر تجربه کاری حادث گردیده است باعث خواهد شد  روال پرونده سریعتر صحیح تر طی شود .
بنابراین بهتر است قبل از هرگونه اقدام که درآینده بار حقوقی خواهد داشت  با یک وکیل دادگستری (همانند کاری که افراد در کشورهای پیشرفته انجام می  دهند) مشورت نمائیم تا جلوی خسارات آتی را بگیریم و در صورت بروز اختلافات  قبل از اقدام حقوقی حتما با یک وکیل مشورت کنیم که چه بسی یک مشورت ساده و  صرف هزینه ای اندک جلوی خسارات و راه های طولانی دادگاهها و اطاله وقتمان  را بگیرد .

نحوه اعطای وکالت به وکیل چگونه است؟

در حال حاضر اعطای وکالت به صورت الکترونیک و بدون نیاز به حضور موکل انجام می شود.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی خانوادگی چیست؟

تجربه نشان داده است اغلب اشخاص بالاخص افرادی که از شان و مرتبه بالایی  برخوردارند بعد از حضور در جلسات خانوادگی دادگاه به علت درگیری های لفظی و  تنش های عصبی از اینکه خود در جلسات حضور یافته و وکیل نگرفته اند اظهار  پشیمانی نموده اند، زیرا حضور وکیل اغلب مانع از طرح مباحث بی اساس و پایه  خواهد شد .
حضور وکیل در دعاوی خانوادگی باعث تسریع امور _ عدم حضور زوجین در جلسات خواهد شد.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی کیفری چیست؟

در پرونده های حقوقی بدون حضور موکل وکیل می تواند ضمن اعلام وکالت و  ارائه لایحه از موکل خود دفاع کند . اما در پرونده های کیفری ، خود متهم  باید حضور داشته باشد و تا زمانیکه تحقیقات مقدماتی به پایان نرسیده وکیل  حق دخالت ندارد و با اتمام مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی او می تواند  وارد پرونده شود . علت این مسئله هم این است که چون موکل متهم به انجام  جرمی کیفری است وکیل نمی تواند پاسخگوی اتهام او باشد و او خودش باید نسبت  به این مساله پاسخگو باشد .
وکیل دادگستری می تواند با تنظیم شکوائیه مناسب تعیین و تشخیص جرم  ارتکابی انجام اقدامات قضایی حضور در کلانتری و دادسرا و عدم مواجهه شاکی  ومتهم کلیه اقدامات اعم از مراحل مقدماتی (دادسرا) بدوی تجدیدنظر را انجام  دهد .