۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

اخبار حقوقی

اخبار


اوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی رایگان با وکلای پایه یک  دادگستری مشاوره  حقوقی حضوری | بهترین وکیل ملکی | بهترین وکیل ملکی تهران  بهترین وکیل  ملکی تهران | وکیل املاک | وکیل ملکی ملک مشاع | حوزه تخصصی  وکی


آموزش گام به گام تنظیم قرارداد الکترونیک وکالت

آموزش گام به گام تنظیم قرارداد الکترونیک وکالت

امروزه قرارداد وکالت به صورت الکترونیک تنظیم شده است. بسیاری از وکلا هنوز با این روش تنظیم قرارداد آشنایی ندارند؛ از این رو در این ویدئو به صورت گام به گام تنظیم قرارداد وکالت برای شما توضیح داده میشود.

ثبت وکالت نامه و قرارداد الکترونیک

ثبت وکالت نامه و قرارداد الکترونیک

ثبت حق الوکاله ها برای وکلا از ابتدای آذرماه در سامانه الزامی شده است. این امر به منظور مبارزه با فرار مالیاتی از یک سو و شفافیت حق الوکاله ها از سوی دیگر است. با مشاوران مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید تا با چگونگی تنظیم قرارداد وکالت به صورت الکترونیکی در سامانه آشنا شوید. این صفحه به فراخور تغییرات حقوقی، توسط مشاوران ارشد مؤسسه حقوقی ترنم عدالت به روز خواهد شد.