۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

ثبت شرکت و موسسه غیر تجاری (مرحله2)


لیست موضوع فعالیت شرکت ها
شما میتوانید در هر موضوع عمده، یک  یا چند مورد زیر مجموعه فعالیت شرکت ها را انتخاب نمایید. پیشنهاد میشود با توجه به تاثیر تعداد خطوط در هزینه های روزنامه رسمی و کثیرالانتشار بیش از 3 مورد را انتخاب نفرمایید.

لیست موضوع فعالیت شرکت ها

ثبت شرکت


  • {{value}}
تعداد شرکا را بنویسید. تعداد شرکا را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

تعداد شرکا در مسئولیت محدود حداقل 2 نفر و در سهامی خاص حداقل 3 نفر است.

تعداد اعضاء را بنویسید. تعداد اعضاء را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.


یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

سایر را بنویسید. سایر را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. سایر را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

اگر موضوع شرکتی که قصد ثبت آن را دارید در فیلدهای فوق موجود نبود، لطفا در این باکس موضوعات شرکت خود را بنویسید.


استان را بنویسید. استان را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شهر را بنویسید. شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...